hotline telephone tuyen-dung

Giá phẫu thuật nâng mũi

[items_list type=”items” top_margin_header=”none” read_more=”0″ top_margin=”none”][item type=”items” value=”12 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Nâng mũi đặt sống nhân tạo[/item][item type=”items” value=”15 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Nâng mũi bọc sụn vành tai[/item][item type=”items” value=”18 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Nâng mũi gồ bọc sụn[/item][item type=”items” value=”20 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Sửa mũi gồ (không đặt sống)[/item][/items_list]
[items_list type=”items” top_margin_header=”page_margin_top_section” read_more=”0″ top_margin=”page_margin_top_section”][item type=”items” value=”20 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Thu gọn đầu mũi gây tê[/item][item type=”items” value=”25 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Nâng mũi bọc Alloderm[/item][item type=”items” value=”7 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Cắt cánh mũi[/item][item type=”items” value=”35 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Nâng mũi S line cấu trúc (mũi mới)[/item][/items_list]
[items_list type=”items” top_margin_header=”page_margin_top_section” read_more=”0″ top_margin=”page_margin_top_section”][item type=”items” value=”40 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Nâng mũi S line sửa lại cấu trúc (Sửa mũi lại)[/item][item type=”items” value=”45 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Nâng mũi S line tạo hình cấu trúc vách ngăn (mũi khó) [/item][item type=”items” value=”40 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Nâng mũi S line cấu trúc và hạ xương gồ[/item][item type=”items” value=”40 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Nâng mũi S line cấu trúc và chỉnh hình vách ngăn vẹo[/item][/items_list]
[items_list type=”items” top_margin_header=”page_margin_top_section” read_more=”0″ top_margin=”page_margin_top_section”][item type=”items” value=”40 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Nâng mũi S line cấu trúc mới kèm thu gọn cánh mũi[/item][item type=”items” value=”45 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Nâng mũi S line cấu trúc mới kèm thu xương bè[/item][item type=”items” value=”50 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Nâng mũi S line bằng sụn tự thân[/item][item type=”items” value=”55 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Nâng mũi sụn sườn kết hợp sụn vách ngăn[/item][/items_list]
[items_list type=”items” top_margin_header=”page_margin_top_section” read_more=”0″ top_margin=”page_margin_top_section”][item type=”items” value=”Thêm 03 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Trường hợp đầu mũi thủng, da bóng: thêm miếng Megaderm (1cm x 1cm)[/item][item type=”items” value=”Thêm 06 Triệu” url=”” url_target=”new_window” icon=””]Trường hợp da sống mũi và đầu mũi bị thủng, bóng: thêm miếng Megaderm (1,2cm x 5cm)[/item][/items_list]
 
lich-hen